Ples je určený nielen pre akademickú obec Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a všetkých jej zamestnancov, celoslovenskú veterinársku obec tvorenú členmi Komory veterinárnych lekárov SR a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR,  ale aj pre všetkých priaznivcov veterinárnej profesie a priateľov jej stavovských organizácií.

Pozvánka
Pozvánka je aj vstupenkou na ples a platí pre 1 osobu. Je označená jedinečným číslom, ktoré bude zaradené do žrebovania v polnočnej tombole.
Nezabudnite si preto svoju pozvánku vziať so sebou na ples.

Príchod na ples
Odporúča sa naplánovať si príchod približne pol hodinu pred začiatkom. Príchod na ples je možný v deň konania plesu od 17.30 hod.
Pri príchode sa hostia preukážu vstupenkou. Na odloženie si kabátov bude na prízemí Domu umenia vyhradený priestor a personál. Po odložení si kabátov pristupujú hostia k hostiteľom s pozdravom a podávajú si ruky. Po pozdravení bude hosťom ponúknutý welcome drink. Hostesky Vám pomôžu s usadením. Stoly budú označené číselne a menovite.

Plesový program
Hostia zaujímajú svoje miesta do 18.00 hod., aby mohol program začať včas. Používanie mobilných telefónov je počas úvodného programu spoločensky nevhodné. Hostia by si mali telefóny vypnúť, alebo v krajnom prípade nastaviť tichý režim zvonenia. Počas úvodného programu je tiež nevhodné hlasno sa rozprávať či vzďaľovať sa zo svojho miesta. Ples disponuje vlastným fotografom a možnosťou vytvorenia profesionálnych fotografií.

Plesové oblečenie
Odporúča sa spoločenský odev vhodný na ples:
– pánom smoking, resp. tmavý oblek, biela košeľa,
– dámam dlhá toaleta.

„Najkrajším odevom je úsmev a najlepším doplnkom dobrá nálada.“