Univerzita veterinárskeho lekártva a farmácie v Košiciach
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Komora veterinárnych lekárov SR

Vás srdečne pozývajú na

CELOSLOVENSKÝ VETERINÁRNY PLES

17. januára 2020 o 18:00 hod.
v Dome umenia v Košiciach

Vstupné 40 eur

Kontaktná osoba: Mgr. Bianka Shymanska
+421 915986760
bianka.shymanska@uvlf.sk