Cena vstupenky je 40 eur.

Vstupenky si môžete rezervovať, ale aj priamo kúpiť u kontaktnej osoby, prípadne zakúpiť prostredníctvom prevodu na účet:

Číslo účtu – IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
Swift: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 17012020
Správa pre adresáta: meno a priezvisko
Suma: 40 Eur

Na základe potvrdenia o zaplatení Vám budú vstupenky vydané osobne, resp. doručené na Vami uvedenú adresu, ktorú, prosím, oznámte kontaktnej osobe.

Kontaktná osoba
Mgr. Bianka Shymanska
+421 915986760
bianka.shymanska@uvlf.sk

Sedenie pri jednom stole je možné minimálne pre 2 a maximálne pre 10 osôb.

Miesta pri stoloch budú obsadzované podľa uhradenej sumy, t. j. pri zakúpení 4 vstupeniek bude hosťovi priradený stôl pre 4 osoby, ak nepožiada o iné obsadenie.

Lístky sú v predaji od 1. 12. 2019 do 10. 1. 2020, resp. ich vypredania.